Organizacja Pożytku Publicznego (OPP) – organizacja pozarządowa, która nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych, związanych z prowadzeniem działalności pożytku publicznego. Organizacje pozarządowe, aby otrzymać status OPP muszą spełniać liczne wymagania, ale w związku z tym posiadają również pewne przywileje, z których najważniejszym jest możliwość przekazywania na ich rzecz 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne (www.1procent.diplomacy.pl). FMD posiada status OPP od 2005 roku. Więcej informacji: www.pozytek.gov.pl.